«

»

Jun 03

weblog-backlog

Nu de voorbereidingen voor Agile Coach Camp NL editie 2013, weer een aanvang nemen zie ik ineens dat ik over accnl2012 van afgelopen april niet eens een blog heb geschreven.
De laatste echte blog was van december 2011.  Kennelijk ben ik nog wel in staat geweest om twee eerdere NL blogs in het Engels te produceren  maar dat was het dan.
Als ik naga wat er in de tussentijd gebeurd is, denk ik ”time flies when you’re having fun (and what else crosses your path) . Veel dingen meegemaakt en aan meegedaan, die wel een blogje waard waren.
Wees gerust 🙂 , ik ga dit verzuim niet ineens al schrijvend wegpoetsen. Maar zal eens een opsomming geven van mogelijke weblog waardige zaken in de eerste 5 maanden van dit jaar:

• Cabaret voorstelling: ‘Cutback Royale’ bij mijn werkgever wat ging over zelfleiderschap, vertrek van de voorzitter van de RvB, over marketing trucs van grote ICT leveranciers, en taakstellingen (verhullend taalgebruik voor mega bezuinigingen)
• Over de nieuw gestarte samenwerking met Luus. We hebben nu een super partnerschap voor het geven van trainingen m.b.t. Agile, scrum, netwerken en leiderschap. http://sin.as/trainingen-en-workshops/
• Over de stroefheid , door verschillende oorzaken, om tot een vraaggerichte, niet BDUF architectuur te komen, waarin vooral de missie en visie van de organisatie en de bijbehorende architectuur tot uitdrukking komt en aanwijzingen als in: ‘gij zult dit nippeltje en dat knoppie gebruiken’ niet voorkomt.
• Over hele kleine en iets grotere overwinningen op gebied van het architectuurproces, samenwerking met collega’s en mensen die menen mijn ‘baas’ te zijn, over de uitkomsten van medewerkerstevredenheidsonderzoeken (…) en over teamvorming, vertrouwen en veiligheid.
• Van gesprekken met mensen die dachten dat ik wel een aanwinst voor hun bedrijf zou zijn maar het toch niet aandurfden omdat ze, ondanks dat ik geen ‘gearriveerd’ gedrag vertoon, dachten dat ik overgekwalificeerd ben of op een te strategisch niveau acteer. Je weet wel, zodanig geformuleerd dat het een groot compliment is, en toch geen aanbieding gedaan wordt.
• Over de verdiepingsleergang Sociale Zekerheid, waar een presentatie en een kort referaat over de lage digivaardigheid bij potentiële klanten t.o.v. de steeds verdergaand digitalisering van de sociale zekerheid uit voortgekomen is. Staan leuke tips in over hoe dat op te lossen, al zeg ik het zelf.
• Over de bestuursworkshop(s) van Agile Consortium die erg leuk en energie gevend waren terwijl je tegelijk moet constateren dat onze activiteiten als bestuursleden tussen alle andere bedrijven door moet gaan. Van de erg interessante evenementen tot nu toe, de evenementen die nog gaan komen en de teleurstellend lage respons op onze informatiefolders. Over de samenwerking met mijn medebestuursleden.
• Over de nlscrum meetup activiteiten, wat ik daar zo nu en dan op de achtergrond iets roep en doe, en over de stroefheid in het proces van het maken van het scrum succes / faal boek. Over de interessante en leuke mensen die je ontmoet bij meetups. Niet alleen bij NLscrum  ; ook die van Agile Holland  en Agile Overheid.
• Over hoe het proces verliep om Christopher Avery bij SVB en Agile Consortium te krijgen, wat accnl12 daar mee te maken had, hoe je dit gesponsord krijgt bij managers, de informatie die je verstrekt aan je collega’s en hoe zo’n evenement valt bij de verschillende deelnemers.
• Over 2 x – jawel!- een lang en plezierig weekend in Berlijn met de liefde van mijn leven en wat we daar gezien en beleeft hebben.
• Over tot nu toe gestrande pogingen om te studeren voor het TOGAF 1&2 certificaat.
• Over allerlei sociale gebeurtenissen die een mens zo in 5 maanden meemaakt (visites, lunches, feestjes, dinertjes, etc.), de vrienden die je spreekt en de vaak niet luchtige onderwerpen waar je het dan over hebt gehad en over conferenties waar je heen gegaan bent.
• En ja, ook over de voorbereidselen van Agile Coach Camp 2012  en het enorm leuke evenement zelf, de bijzonder aardige mensen die ik daar ontmoet en gesproken heb, de interessante en energiegevende sessies, de samenwerking tussen de organisatoren en de mensen op locatie en de prestatie die we gezamenlijk hebben neergezet. Daar ben ik nog apetrots op.

Als ik deze opsomming zie, dan lijkt het aardig op een weblog-backlog. Eens kijken welke ik het belangrijkst vind om alsnog een weblog over te schrijven. Of misschien heb jij een verzoekje?

Permanente koppeling naar dit artikel: http://agilethings.nl/weblog-backlog/